Skip to main content

[dropcapsquare bg=”#000000″ color=”#ffffff”]R[/dropcapsquare] ealizamos talleres grupales cada mes dirigidos al alumnado, siendo 3 el número de niños mínimo y 6 el máximo. Existen dos modalidades de talleres, unos destinados a PRIMARIA y otros a SECUNDARIA.

Los talleres se enfocan con el objetivo de estimular áreas como comportamiento, relaciones, aptitudes o actitudes en un grupo determinado (previo análisis de necesidades individuales y organización de grupos según éstas). Los grupos se conforman según necesidades y edad del alumnado.

Algunos de los talleres más frecuentes son: lectura escénica; autoestima; planificación y organización; utilización de la agenda; expresión escrita, oral y corporal; escucha activa; relaciones sociales; interacción en inglés.

El alumnado puede acudir a los talleres grupales que guste, progresiva o puntualmente.

[dropcapsquare bg=”#008B8B” color=”#ffffff”]H[/dropcapsquare] ilero, ikasleentzako talde-tailerrak eskainiko dira. Talde horietan, gutxienez 3 ume egongo dira, eta gehienez, 6 ume. Talde jakin baten gabezia orokorrak suspertzea da xedea (banako gabeziak aztertu ondoren eta taldeak gabezion arabera antolatu ostean). Taldeak ikasleen beharrizanen eta adinen arabera eratzen dira. Ikasleek berek nahi duten taldeetan sartu ahal izango dute, mailaz maila zein lantzean behin. Web orrialdearen bidez emango da saioen programazioaren eta gaien berri. Ondoko hauek dira maizenik eratzen diren tailerrak: antzezte-irakurketa; autoestimazioa; plangintza eta antolaketa; agendaren erabilera; idatzizko, ahozko eta gorputzezko adierazpena; entzute aktiboa; gizarte-harremanak; interakzioa ingelesez… Tailer mota bi dira: lehenengoa LEHEN HEZKUNTZAko ikasleentzat eta bigarrena, berriz, BIGARREN HEZKUNTZAko ikasleentzat; horrela, ikasle bakoitzaren beharrizanei egokitzea erdietsiko dugu.