Skip to main content

[dropcapsquare bg=”#000000″ color=”#ffffff”]D[/dropcapsquare]irigido a aquellas personas adultas con dificultades de aprendizaje, problemas de expresión o comprensión, tartamudeo, hiperactividad, impulsividad, alfabetización, lectura y escritura, memorización, planificación y organización, ofrecemos P.I.A.C.A (Programa de Intervención en el Área Cognitiva del Adulto). Se formarán grupos en función del nivel de conocimiento de las personas adultas en cada tipo de sesión.

HELDU[dropcapsquare bg=”#008B8B” color=”#ffffff”]T[/dropcapsquare]ailer hau ondoko arazoak dituzten pertsonentzat antolatzen da: ikaskuntzaren alorreko arazoak, adierazmen edo ulermen problemak, totelka hitz egitea, hiperaktibitatea, oldarkortasuna, alfabetatzea, irakurmena eta idazmena, memorizazioa, plangintza eta antolaketa; horiez gain, H.A.K.E.E. (Helduaren Arlo Kognitiboan Esku-hartzeko Egitaraua) ere eskaintzen dugu. Pertsona helduek saio bakoitzean erakusten duten ezaguera mailaren arabera eratuko dira taldeak.